Crystal chemistry of Cu-bearing tourmalines by O.S. Vereshchagin,1,* I.V. Rozhdestvenskaya,1 O.V. Frank-Kamenetskaya,1 A.A. Zolotarev,1 and R.I. Mashkovtsev2 (August–September, vol. 98, p. 1610–1616, 2013: Article DOI: http://dx.doi.org/10.2138/am.2013.4408; Erratum DOI: http://dx.doi.org/10.2138/am.2013.628).

Two author first names were swapped in the byline. Please note that O.S. Vereshchagin should be Oleg S. Vereshchagin and O.V. Frank-Kamenetskaya should be Olga V. Frank-Kamenetskaya. American Mineralogist regrets this error.